Detské ihrisko "Labyrint"

Stanislav Balko / 1976

Kf4dtxqmtqi5q75fffh7

Stakp0ju8u55ad7af8nt

Uha9ikd9rff8klrcynsx

P12iyg86qcntnjnwr8kr

Wsau6a89r1hqkzb89daa

Qtnas31ftxn9yxzfufkl

  • autor: Stanislav Balko
  • rok: 1976
  • materiál: betón
  • stav: zachovalé
  • signovaná: nie
  • odstránená: nie
  • sokel: nie
  • veľkosť: priemer vonkajšieho kruhového obvodu 1500 cm
  • adresa: Mládežnícka 27, N 48.723367, E 19.120912

spolupráca: Ing. arch. Anton Supuka V roku 1968 vznikol v Banskej Bystrici spolok AVT, združujúci architektov, výtvarníkov a teoretikov. (1) Jednou z iniciatív spolku AVT bola aj snaha o kultiváciu životného prostredia panelákového sídliska Fončorda, kde prebiehala dynamická výstavba od začiatku 60.rokov až do polovice 80. rokov. 20. storočia. Spolok odborníkov AVT presadzoval myšlienku vytvárania vhodných podmienok aj pre najmladších obyvateľov sídliska – deti, ktoré mohli v tom čase tráviť voľný čas len v rozostavanom, pomerne nebezpečnom teréne. Išlo o generáciu detí silnej populačnej vlny 70. rokov (tzv. Husákové deti), ktoré vyrastali v období posunu sociálnych hodnôt. Niekedy boli aj prezývané ako „deti s kľúčom na krku“. Bolo to z dôvodov redukcie možností dohľadu zo strany pracujúcich dospelých. Príčina bola v zmenách v generačnom spolunažívaní a vo zvyšovaním podielu zamestnaných matiek. Vďaka iniciatíve združenia AVT boli na sídlisku Fončorda pre deti postupne vybudované originálne ihriská, ktoré navrhovali a realizovali akademicky vzdelaní, domáci výtvarníci. Ako stavebný materiál na výstavbu detských ihrísk bolo využívané drevo (napr. nezachované originálne ihrisko na Moskovskej ulici, ihrisko pri MŠ – Spojová ulica ) a všeobecne obľúbený betón, ktorý korešpondoval s prostredím panelových domov. Dve architektonicko - sochársky poňaté betónové ihriská, z polovice 70. rokov. 20. storočia - Labyrint na Mládežníckej ulici od akad. maliara Stanislava Balka (1943, B. Bystrica) a ihrisko Deti na lúke, ktoré navrhol akad. sochár Mikuláš Palko (1941, Detva – Korytárky) sa zachovali dodnes. Obe ihriská zostávajú cenným dobovým príkladom prístupu k vytváraniu moderného životného prostredia sídliska Fončorda, ktoré môže byť nielen funkčné, ale aj estetické a originálne. (1) – Informácie o spolku AVT sú uvedené na základe osobného rozhovoru a spomienok PhDr. Kláry Kubičkovej Phd, ktorá bola zakladajúcou členkou spolku AVT.