Mobil

Michal Kern / 1973

Oevjlad7p3dbegxo1ygw

V9aeuftymleu1lpivmnk

Wvtsvkpcgclyt7pznzwg

Qync0mfqcasfw1yfarm8

Xs8piajew622uvltc2w6

  • autor: Michal Kern
  • rok: 1973
  • materiál: kov
  • stav: zachovalé
  • signovaná: nie
  • odstránená: nie
  • sokel: nie
  • veľkosť: výška 500 cm, štvorec 200 x 200 cm
  • adresa: Družby 5, N 48.724900, E 19.124341

Spolupráca: Ing. arch. J. Míka, návrh: 1972, realizácia: 1973 Dielo bolo obnovené v roku 2017. Obnovu realizoval Mgr. art. Matúš Jančura. Kinetické objekty od akademického maliara Michala Kerna patria k najhodnotnejším zachovaným realizáciám monumentálnej tvorby vo verejnom priestore Banskej Bystrice z obdobia 70. rokov. 20. storočia. Návrhy na ich realizáciu autor pripravil v r. 1972 a 1973 a boli určené pre dve najväčšie banskobystrické sídliská Fončordu a Sásovú. Objekt „Mobil“ pôvodne výtvarne dotváral Stredisko občianskej vybavenosti Mladosť a bol umiestnený v blízkosti Divadla hudby na ulici Družby. Divadlo bolo po roku 1989 zbúrané a v r. 2014 bol na parcele postavený nový bytový dom. Jednoduchá, racionálne poňatá, geometrická kompozícia Kernovho kinetického objektu korešponduje s tvaroslovím modernej novostavby a významne dotvára estetické hodnoty prostredia aj v súčasnosti. Autor pri navrhovaní objektu vychádzal z umeleckých postupov geometrickej abstrakcie, konštruktivizmu a kinetizmu. Základným prvkom plastiky je čistý geometrický tvar štvorca konštruovaný z oceľového plechu a zdvihnutý do výšky 5 metrov. Štvorec je umiestnený na úzkej kovovej stĺpovej opore, o ktorú je prichytený v jednom uhle. Rozdelený je na štyri menšie, rovnako veľké vnútorné polia , z ktorých dva sú uvádzané do pohybu pôsobením vetra. Štvoruholníkové mobilné súčasti objektu žiaria zlatožltou a červenou farbou a sú zdobené zvlenenými pásmi striebornej farby.