Jánošík a jeho družina

Ľudovít Fulla / 1962

B3jqtvgoodahvv8hgnuy

Jt4t4az03illrctmmwnc

Omjooxnv691tdk50e2zg

  • autor: Ľudovít Fulla
  • rok: 1962
  • materiál: glazovaná keramika
  • stav: zachovalé
  • signovaná: áno
  • odstránená: nie
  • sokel: nie
  • veľkosť: 237x650 cm
  • adresa: Lazovná 52 (Firma Exima, interiér vstupnej haly), 48°44'33.1"N 19°08'24.0"E

Dielo Ľudovíta Fullu pôvodne výtvarne dotváralo interiér spoločenského klubu textilného závodu Slovenka na Lazovnej ulici. Po roku 1989 prešli priestory klubu do súkromného vlastníctva a dnes sú sídlom predajne firmy Exima. V pôvodnom klube „Slovenka“ boli v 60. rokoch organizované rôzne kultúrne podujatia, výstavy, koncerty a najmä obľúbené tanečné zábavy pri živej hudbe takzvané čaje o piatej. Pozoruhodne vysoká úroveň výtvarnej výzdoby závodného klubu, ktorú realizovali najvýznamnejší slovenskí umelci 20. storočia údajne súvisí s návštevou Nikitu Chruščova v Banskej Bystrci. Najvyšší sovietsky predstaviteľ sa zúčastnil ústredných osláv SNP v auguste 1964 a v rámci jeho oficiálnej návštevy bola naplánovaná aj prehliadka klubu Slovenka , ktorý mal reprezentovať vysokú úroveň kultúrneho vyžitia pracovníkov závodu. Monumentálny keramický „mozaikový obraz“ Jánošík a jeho družina je umiestnený v interiéri vstupnej haly pôvodného klubu Slovenka a vypĺňa celú plochu pohľadovej steny. Mnohofigurálna kompozícia s ústrednou postavou Jánošíka zobrazeného v spoločnosti tancujúciach zbojníkov je prejavom typického Fullovho štýlu spájajúceho podnety európskeho avantgardného umenia s inšpiráciami z ľudovej tvorby, detského prejavu a ikonopisnej maľby. Dekoratívna plošnosť, žiarivé farby, geometrická štylizácia tvarov a zrozumiteľná naratívnosť jeho obrazov zabezpečili jednému z našich najvýznamnejších výtvarníkov 20. storočia mnohé medzinárodné ocenenia a divácku obľúbenosť. V poloverejnom priestore predajne je dnes obraz nedôstojne obložený rôznym tovarom a jeho umelecké hodnoty zdevalvované.