Športovci

Milan Štefunko / 1967

Jvbficgpu36czaay58wo

Lyz6bzhsh2cadhrrklv0

Fs034kykkwdmcvv5vaod

Gjmlsm2zg9a9ua0zzwuh

  • autor: Milan Štefunko
  • rok: 1967
  • materiál: kameň
  • stav: zachovalé
  • signovaná: nie
  • odstránená: nie
  • sokel: áno
  • veľkosť: 225 x 190 x 60
  • adresa: Cesta na štadión 28, 48°43'56.3"N 19°07'57.8"E

Dielo bolo obnovené v roku 2020. Obnovu diela realizoval Mgr. art. Matúš Jančura. V lokalite Štiavničky boli v šesťdesiatych rokoch 20. storočia vybudované viaceré moderné športové objekty - futbalový štadión, športová hala a krytá plaváreň. Interiér športovej haly bol výtvarne dotvorený monumentálnym kovovým reliéfom s abstraktným amorfným motívom, komponovaným na plechových štvoruholníkových platniach, vytvárajúcich „mozaiku“ na pohľadovej stene v ústrednom priestore vstupnej haly so schodiskom. Autora výtvarnej realizácie sa z dôvodu zničenej dokumentácie žiaľ nepodarilo zistiť, hoci dielo sa zachovalo dodnes v pomerne dobrej kondícii. Plastika Športovci od akademického sochára Milana Štefunka bola situovaná v exteriéri, pred športovou halou Štiavničky a pravdepodobne vznikla v roku 1967, krátko po výstavbe objektu. V zbierke Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici je zachovaný epoxidový model diela s rozmermi 130 x 101x 39 cm a názvom Torzo, podľa ktorého autor neskôr sochu v kameni realizoval. V abstraktnom sochárskom diele autor spojil figuratívnosť so znakovým vyjadrením „fázovaného“ pohybu tela športovca, inšpirovaný avantgardnými postupmi futurizmu. Umelecké hodnoty diela sú znižované rôznymi dočasnými objektami, ktoré sú počas roka nevhodne umiestňované v blízkosti plastiky – drevený objekt na odkladanie bicyklov, trampolína.